Điểm chuẩn ĐH Luật Hà Nội năm 2011

ĐH Luật Hà Nội chỉ tuyển nguyện vọng 1. Năm nay,trường lấy điểm chuẩn khối A 17,5, khối C: 20 và khối D1 18 điểm.
Thu nhỏ
Facebook Trung Tâm Thăng Long