ĐH Mỏ địa chất có 1.700 chỉ tiêu NV2 năm 2011

Với mức điểm chuẩn trên sàn, ĐH Mỏ Địa chất hiện vẫn còn 1.200 chỉ tiêu NV2 hệ đại học và 500 chỉ tiêu hệ cao đẳng.

ĐH Mỏ – Địa chất vừa công bố điểm chuẩn NV1 hệ đại học với mức điểm cao nhất 17 (khoa Dầu khí), thấp nhất là 14. Hệ cao đẳng lấy chung là 10 điểm. Trường hiện còn 1.200 chỉ tiêu xét tuyển NV2 vào 7 khoa và 500 chỉ tiêu NV2 hệ cao đẳng.
Thu nhỏ
Facebook Trung Tâm Thăng Long