Điểm chuẩn ĐH Y Hải Phòng, Quảng Bình năm 2011

ĐH Y Hải Phòng lấy cao nhất 22,5 điểm trong khi ĐH Quảng Bình và Phòng cháy chữa cháy lấy chuẩn bằng sàn.

Điểm chuẩn của ĐH Y Hải Phòng năm nay như sau:

– Bác sĩ đa khoa: 22.5

– Bác sĩ RHM: 21

– Bác sĩ YHDP: 18

– Cử nhân điều dưỡng:18.5

– Cử nhân KTYH: 19

ĐH Quảng Bình lấy điểm chuẩn bằng sàn: khối A, D 13 và B, C 14 điểm. Chi tiết như sau:
Thu nhỏ
Facebook Trung Tâm Thăng Long