Search
18 Tháng một, 2018, 19:46
  • :
  • :

Điểm chuẩn ĐH Y tế Công cộng năm 2011

Năm nay ĐH Y tế Công cộng có chỉ tiêu tuyển sinh là 150. Theo ban tuyển sinh của trường, điểm trúng tuyển dành cho học sinh phổ thông khu vực 3 là 18. Chi tiết như sau: