1.750 chỉ tiêu NV2 vào ĐH Công nghiệp Việt – Hung năm 2011

Với mức điểm chuẩn hệ ĐH là 13 và CĐ là 10, ĐH Công nghiệp Việt – Hung hiện còn 1.750 chỉ tiêu xét tuyển NV2 vào 15 ngành.

Dưới đây là mức điểm chuẩn hệ đại học dành cho học sinh phổ thông KV3:

Điểm chuẩn NV1 và NV2 hệ cao đẳng:
Thu nhỏ
Facebook Trung Tâm Thăng Long