Điểm chuẩn ĐH Kiến Trúc năm 2011

Năm nay ĐH Kiến Trúc lấy điểm chuẩn vào trường khối A là 18, khối V 19,5 và khối H 19 điểm.

Khối A trường có 825 thí sinh trúng tuyển. Điểm chuẩn cụ thể cho thí sinh các vùng và đối tượng như sau:

Khối V có 469 thí sinh đỗ vào trường. Cụ thể:

Khối H với điểm trúng tuyển 19, có 58 thí sinh đạt yêu cầu:
Thu nhỏ
Facebook Trung Tâm Thăng Long