Điểm chuẩn NV2 ĐH Lao động – Xã hội, ĐH Hùng Vương Phú Thọ

– Do thiếu chỉ tiêu, Trường ĐH Hùng Vương Phú Thọ xét tuyển nhiều NV3. Điểm chuẩn lấy theo HSPT khu vực 3; Mỗi đối tượng ưu tiên 1,0 điểm, mỗi khu vực ưu tiên 0,5 điểm.

Điểm chuẩn NV2 và chỉ tiêu xét tuyển NV3 Trường ĐH Hùng Vương – Phú Thọ như sau:

 
Lưu ý: Điểm trúng tuyển, điểm sàn xét tuyển NV3 tính theo đối tượng HSPT, KV3. Chỉ nhận đơn xét tuyển của các thí sinh đã dự thi theo đề thi chung của Bộ GD-ĐT năm 2011.
Các ngành CĐSP chỉ tuyển các thí sinh có hộ khẩu thường trú trong tỉnh Phú Thọ. Thời hạn nhận đơn xét tuyển NV3: Theo quy định của Bộ GD-ĐT.

Điểm chuẩn NV2 Trường ĐH Lao động – Xã hội:

I. Đào tạo tại Hà Nội – Mã trường DLX.

1- Hệ Đại học:

Ngành Khối Điểm chuẩn NV2 Ghi chú
Quản trị nhân lực A 17.0  
C 21.0  
D1 17.0  
Kế toán A 18.5  
D1 18.0  
Bảo hiểm A 16.5  
C 20.5  
D1 16.5  
Công tác xã hội C 18.0  
D1 15.0  

2- Hệ Cao đẳng:

Ngành Khối Điểm chuẩn NV2 Ghi chú
Thi đề Đại học Thi đề Cao đẳng
Quản trị nhân lực A 12.0 15.5  
C 16.5 20.0  
D1 12.0 15.5  
Kế toán A 13.5 17.5  
D1 13.5 17.5  
Bảo hiểm A 12.0 16.0  
C 16.0 19.5  
D1 12.0 15.5  
Công tác xã hội C 14.5 18.0  
D1 11.0 14.0  

II. Đào tạo tại Sơn Tây- Mã trường DLT:

Hệ Đại học:

Ngành Khối Điểm chuẩn NV2 Ghi chú
Quản trị nhân lực A 15.0  
C 18.5  
D1 15.0  
Kế toán A 15.5  
D1 15.5  

III. Đào tạo tại TPHCM – Mã trường DLS:

1- Hệ Đại học:

Ngành Khối Điểm chuẩn NV2 Ghi chú
Quản trị nhân lực A 14.0  
C 16.5  
D1 14.0  
Kế toán A 14.0  
D1 14.0  
Bảo hiểm A 13.5  
C 15.0  
D1 13.5  
Công tác xã hội C 14.0  
D1 13.0  

2- Hệ Cao đẳng:

Ngành Khối Điểm chuẩn NV2 Ghi chú
Thi đề Đại học Thi đề Cao đẳng
Quản trị

nhân lực

A 11.5 14.0  
C 14.5 16.0  
D1 11.5 14.0  
Kế toán A 11.5 16.0  
D1 11.5 16.0  
Bảo hiểm A 10.5 11.0  
C 11.5 12.0  
D1 10.5 11.0  
Công tác

xã hội

C 11.0 11.5  
D1 10.0 11.0  

nguon: dantri
Thu nhỏ
Facebook Trung Tâm Thăng Long