Điểm chuẩn NV2 Học viện Báo chí và Tuyên truyền, ĐH Công nghiệp Hà Nội 2011

 Ngày 19/9, ĐH Công nghiệp Hà Nội và Học viện Báo chí & Tuyên truyền công bố điểm chuẩn NV2. Theo đó, nhiều ngành điểm chuẩn cao hơn so với mức điểm ban đầu nhận hồ sơ của trường.
Điểm chuẩn NV2 hệ ĐH, CĐ Trường ĐH Công nghiệp Hà Nội:
 

 
Điểm chuẩn NV2 Học viện Báo chí và Tuyên truyền:
 
nguon: dantriThu nhỏ
Facebook Trung Tâm Thăng Long