Search
20 Tháng ba, 2018, 04:19
  • :
  • :

ĐH Cần Thơ lập phương án xây dựng thành trường ĐH xuất sắc 2011

– Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân vừa có kết luận giao Bộ GD-ĐT chủ trì, phối hợp với các Bộ và cơ quan liên quan chỉ đạo Trường ĐH Cần Thơ lập phương án xây dựng thành trường ĐH xuất sắc, đào tạo nhân lực có chất lượng cao cho vùng ĐBSCL.
Mức đầu tư xây dựng dự án này dự kiến khoảng 150 triệu USD từ nguồn vốn vay ODA của Nhật Bản tập trung đầu tư giai đoạn 2012-2017.
 
Theo Vụ Giáo dục Đại học – Bộ GD-ĐT, việc tạo những trường ĐH xuất sắc với vai trò dẫn dắt cả về nâng cao chất lượng đào tạo và đổi mới quản trị, quản lý nhà trường đang là một đòi hỏi cấp thiết. Các trường ĐH xuất sắc phải có đủ khả năng để thực hiện các chức năng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội của đất nước; đào tạo nguồn giảng viên có chất lượng cung cấp cho các cơ sở giáo dục đại học khác; hoạt động khoa học và công nghệ xuất sắc, tạo ra tri thức mới, công nghệ mới, thiết bị mới; phương pháp mới và ứng dụng để giải quyết vấn đề cấp bách của địa phương và quốc gia, quốc tế.
 
Trung tâm Học liệu – một thư viện điện tử hiện đại của Trường ĐH Cần Thơ.
 
Trường ĐH Cần Thơ được lựa chọn xây dựng thành trường ĐH xuất sắc do đây là một trong những trường ĐH trọng điểm, đào tạo đa ngành ở các trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, hiện đang đóng vai trò đầu tàu về giáo dục đại học ở vùng ĐBSCL.

Trường cũng có nhiều thành tích trong hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học, đã góp đáng kể vào sự phát triển kinh tế – xã hội của vùng ĐBSCL. Ngoài ra, trường đang triển khai đào tạo 2 chương trình tiên tiến và có nhiều hợp tác về đào tạo và nghiên cứu với nhiều trường đại học trên thế giới, trong đó có nhiều trường đại học Nhật Bản.

Chính vì thế, việc sử dụng nguồn vốn vay ODA để xây dựng Trường ĐH Cần Thơ thành một trường ĐH xuất sắc mang tính khả thi cao. Phát triển thành một trường ĐH chất lượng cao, có trình độ quốc tế đảm nhiệm vai trò dẫn dắt phát triển giáo dục đại học ở vùng ĐBSCL.

nguon: dantri