Khai giảng lớp Lý Cơ khối 12 mới ( khối 11 lên)

Trung Tâm Luyện thi và Bồi dưỡng Văn hóa Thăng Long xin thông báo tới tất cả các em học sinh:

Khai giảng lớp Lý Cơ khối 12 mới (khối 11 lên):

Lớp Lý Cơ 12 mới thầy Cẩn, Khai Giảng vào 18h30′ Thứ 7 ngày 21 – 4. Các môn học khác sẽ khai giảng vào tháng 6 và tháng 7, Lịch học Trung Tâm sẽ thông báo cụ thể sau.

 
Thu nhỏ
Facebook Trung Tâm Thăng Long