Thông báo mới của Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Thăng Long

Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Thăng Long xin thông báo tới tất cả các em học sinh:

Trung tâm vừa lên lịch khai giảng khóa học mới, cùng các lớp cấp tốc cho hai khối A và D 2012 -2013: Chi tiết lịch học xem tại Đây

Các Lớp tổng ôn dành cho học sinh cũ ôn tập và hệ thống lại kiến thức:

Hình thầy Nguyên (3 lớp):

  • Lớp 1 – Học vào 18h Thứ 5 ngày 24 + 31/5 và 7 + 14 + 21 + 28/6
  • Lớp 2 – Học vào 16h Thứ 6 ngày 18 + 25/5 và 8 + 15 + 22 + 29/6
  • Lớp 3 – Học vào 14h Chủ nhật ngày 20 + 27/5 và 10 + 17 + 24/6 (cùng 1 ca học bù vào 8h sáng Thứ 3 ngày 29/5)

Đại thầy Dũng:

  • Học vào 16h Chủ nhật ngày 06/5

Đại thầy Trung Trinh (2 lớp):

  • Lớp 1 – Học vào 14h (Thứ 2 + Thứ 5) từ 07/6
  • Lớp 2 – Học vào 20h (Thứ 2 + 4 + 7 + CN) từ 06/6

Đại thầy Hùng :

  • Học vào 9h30′ Chủ nhật từ 06/5

Lý thầy Cẩn (2 lớp):

  • Lớp 1 – Học vào 7h30′ (Thứ 2 + Thứ 4) từ 06/6
  • Lớp 2 – Học vào 20h (Thứ 4 + Thứ 7) từ 06/6

Hóa thầy Hùng:

  • Học vào 18h (Thứ 3 + Thứ 5) từ 03/5

Chú ý: Các môn Anh, Văn vẫn giữ nguyên lịch học đến hết tháng 6!
Thu nhỏ
Facebook Trung Tâm Thăng Long