Search
26 Tháng chín, 2018, 00:13
  • :
  • :

300 tỷ đồng phát triển giáo dục mầm non

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang xây dựng chương trình, mục tiêu quốc gia về giáo dục giai đoạn 2011-2015, trong đó dự kiến chi 300 tỷ đồng để phát triển giáo dục mầm non năm 2011.

Với số tiền này, Bộ Giáo dục sẽ xây dựng thêm khoảng 16.400 phòng học phục vụ mục tiêu phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, sau đó từng bước xây dựng đủ số phòng học còn thiếu cho giáo dục mầm non.

Năm 2011 dự kiến giáo dục mầm non sẽ được chi 300 tỷ đồng. Ảnh: Hoàng Thùy.

Các thiết bị tối thiểu phục vụ công tác giảng dạy cho các lớp học mầm non sẽ được đầu tư; các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cho giáo viên mầm non sẽ được chú trọng nhằm nâng chuẩn đào tạo và chuẩn nghề nghiệp, đáp ứng được yêu cầu chương trình giáo dục mầm non mới.

Hiện Bộ Giáo dục cũng đã phối hợp với Bộ Kế hoạch và đầu tư, Bộ Tài chính xây dựng dự án giáo dục mầm non cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Theo đó, trong giai đoạn 2011- 2015, khoảng 50 triệu USD sẽ được dùng để đầu tư cho trẻ thiệt thòi. Đây là kinh phí được sử dụng từ nguồn vốn vay ưu đãi của Ngân hàng thế giới.
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *