Search
23 Tháng ba, 2018, 07:27
  • :
  • :

Khai giảng Lớp Lý 12 (mới) thầy Dũng

Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Thăng Long thông báo tới các bậc phụ huynh cùng các em học sinh

Lịch Khai giảng 2 Lớp Lý 12 (mới) thầy Dũng:

  • Dao động cơ học vào 20h Thứ 2 Khai giảng ngày 15/10 (miễn phí)
  • Sóng cơ học vào 20h Thứ 4 Khai giảng ngày 17/10