Thông Báo: Điểm kiểm tra (tháng 7-8-9) lớp Đặc Biệt khối 11 và 12 – 2012

Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Thăng Long xin thông báo tới các bậc phụ huynh cùng các em học sinh điểm kiểm tra (Quý 7-8-9) lớp Đặc Biệt của hai khối 11 và 12 – 2012:

Khối 11:

Khối 12:.

 
Thu nhỏ
Facebook Trung Tâm Thăng Long