Sẽ khuyến khích phán ánh tiêu cực trong kì thi HS giỏi

Sẽ khuyến khích phán ánh tiêu cực trong kì thi HS giỏi  – “Khuyến khích thí sinh, những người tham gia công tác tổ chức thi, quần chúng nhân dân phát hiện và tố giác những hành vi vi phạm quy chế thi”. Đây là một trong những điểm được đưa vào dự thảo sửa đổi, bổ sung quy chế HS giỏi cấp quốc gia.

Cũng theo bản dự thảo mà Bộ GD-ĐT công bố, mặc dù khuyến khích phản ánh tiêu cực trong kì thi học sinh giỏi (HSG) cấp quốc gia nhưng người cung cấp thông tin và bằng chứng về vi phạm quy chế thi phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính xác thực của thông tin và bằng chứng đã cung cấp, không được lợi dụng việc làm đó để gây ảnh hưởng tiêu cực đến kỳ thi. Người phát hiện những hành vi vi phạm quy chế thi cần kịp thời báo cho nơi tiếp nhận. Cụ thể là Ban chỉ đạo thi chọn HSG cấp quốc gia của Bộ GD-ĐT; Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục – Bộ GD-ĐT; Thanh tra Bộ GD-ĐT. Các bằng chứng vi phạm quy chế thi sau khi đã được xác minh về tính xác thực là cơ sở để xử lý đối tượng vi phạm.

Đối với tổ chức, cá nhân tiếp nhận thông tin và bằng chứng về vi phạm quy chế thi thì tổ chức việc tiếp nhận thông tin, bằng chứng theo quy định; bảo vệ nguyên trạng bằng chứng; xác minh tính xác thực của thông tin và bằng chứng. Triển khai kịp thời các biện pháp ngăn chặn tiêu cực, vi phạm quy chế thi theo thông tin đã được cung cấp; Xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo cơ quan, người có thẩm quyền để xử lý và công bố công khai kết quả xử lý các cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm quy chế thi. Bên cạnh đó bảo mật thông tin và danh tính người cung cấp thông tin.

Ngoài quy định này dự thảo cũng sửa đổi bổ sung một số điểm nhằm góp phần nâng cao chất lượng tuyển chọn HS vào các đội tuyển Olympic. Chẳng hạn như kỳ thi chọn đội tuyển Olympic là thí sinh là HS đang học ở cấp trung học phổ thông và thuộc một trong các diện sau đây: Được Bộ GD-ĐT tạo tuyển chọn trong số các HS đã đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia cùng năm theo nguyên tắc tuyển từ cao xuống thấp theo điểm thi, đảm bảo số HS được tuyển chọn cho mỗi môn thi không vượt quá 8 lần số HS cần chọn vào đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế môn đó; Đã tham gia tập huấn chuẩn bị dự thi Olympic khu vực và quốc tế do Bộ GD-ĐT tổ chức trong các năm trước năm tổ chức kỳ thi; đồng thời không tham gia kỳ thi chọn HS giỏi quốc gia cùng năm.

Việc chọn HS vào các đội tuyển Olympic sẽ tuân thủ theo quy định: Sau khi hoàn tất việc chấm điểm bài thi kỳ thi chọn HSG quốc gia, xếp thứ tự số phách theo điểm thi, từ cao xuống thấp, để xét chọn thí sinh (theo số phách bài thi) tham gia tập huấn chuẩn bị dự thi Olympic Vật lí Châu Á.

Sau khi hoàn tất việc chấm điểm bài thi kỳ thi chọn đội tuyển Olympic, xếp thứ tự số phách theo điểm thi, từ cao xuống thấp, để xét chọn thí sinh (theo số phách bài thi) tham gia tập huấn chuẩn bị dự thi Olympic quốc tế.  Việc xét chọn được thực hiện theo nguyên tắc tuyển từ cao xuống thấp theo điểm thi, đảm bảo số thí sinh được tuyển chọn tham gia tập huấn của mỗi môn không vượt quá 1,5 lần số HS của đội tuyển quốc gia dự thi Olympic khu vực và quốc tế môn đó.

Chủ tịch Hội đồng chấm thi các kỳ thi chọn HSG cấp quốc gia có trách nhiệm trình Bộ trưởng Bộ GD-ĐT phê duyệt danh sách thí sinh (theo số phách bài thi) được tuyển chọn tham gia tập huấn chuẩn bị dự thi Olympic khu vực và quốc tế. Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục chịu trách nhiệm tổ chức tập huấn cho các HS được tuyển chọn và căn cứ kết quả học tập của các HS trong đợt tập huấn đề xuất, trình Bộ trưởng Bộ GD-ĐT phê duyệt danh sách HS của các đội tuyển quốc gia dự thi Olympic khu vực và quốc tế. Việc xét chọn được thực hiện theo nguyên tắc tuyển từ cao xuống thấp theo điểm thi, đảm bảo số thí sinh được tuyển chọn tham gia tập huấn của mỗi môn không vượt quá 1,5 lần số HS của đội tuyển quốc gia dự thi Olympic khu vực và quốc tế môn đó.

Ngoài ra nhằm động viên, khích lệ các HS có năng lực học tập tốt nỗ lực học tập, phấn đấu vươn lên; góp phần nâng cao chất lượng tuyển chọn HS vào các đội tuyển Olympic Bộ GD-ĐT dự kiến đưa ra quyền lợi mới cho HSG. Cụ thể, HS tham gia tập huấn chuẩn bị dự thi Olympic khu vực và quốc tế do Bộ GD-ĐT tổ chức, được tuyển thẳng vào các trường đại học theo nguyện vọng đăng ký…

nguon:dantri
Thu nhỏ
Facebook Trung Tâm Thăng Long