Search
19 Tháng một, 2018, 19:14
  • :
  • :

Khai giảng: Chuyên đề Số Phức lớp 12

Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Thăng Long thông báo tới các em học sinh:

  • Chuyên đề Số Phức lớp 12 thầy Trung Trinh học vào hồi 14h Thứ 3 Khai giảng ngày 04/12