Search
20 Tháng một, 2018, 05:10
  • :
  • :

Khai giảng: “Chuyên đề Hóa thầy Thiết”

Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Thăng Long thông báo tới các em học sinh:

1. Khối 12:

  • Phương pháp giải nhanh bài tập Hóa học, học vào 16h Thứ 7 khai giảng ngày 01/12.

2. Khối 11:

  • Hóa hữu cơ, học vào 18h15′ Thứ 7 khai giảng 01/12.