Search
20 Tháng một, 2018, 11:20
  • :
  • :

Thông báo chuyển lớp Hình Đặc Biệt khối 12

Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Thăng Long thông báo tới các bậc phụ huynh và các em học sinh!

  • Bắt đầu từ Thứ 3 ngày 19/02/2013, ca Hình Đặc Biệt khối 12 thầy Nguyên học vào 20h Thứ 4 (hàng tuần), sẽ chuyển sang học vào 20h Thứ 3 (hàng tuần).
  • Trung tâm xin thông báo để các bậc phụ huynh và các em học sinh lưu ý!

tuyensinh