Khai giảng lớp Lý thầy Cẩn

Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Thăng Long xin thông báo tới các em học sinh

  • Khai giảng Lớp Lý thầy Cẩn:
  • Lớp Lý (sóng ánh sáng) học vào 14h Chủ Nhật, khai giảng ngày 24/2 (học tại phòng học số 3)
Thu nhỏ
Facebook Trung Tâm Thăng Long