Search
19 Tháng một, 2018, 21:00
  • :
  • :

Khai giảng 2 lớp Văn 12 thầy Thanh (học kỳ II)

Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Thăng Long xin thông báo tới các em học sinh

  • Khai giảng 2 Lớp Văn thầy Thanh:
  • Lớp Văn học vào 16h (Thứ 2 + Thứ 4) hoặc 18h (Thứ 2 + Thứ 4) Khai giảng ngày 25/2.

tuyensinh