Khai giảng Lớp Lý (kỹ năng làm đề thi) thầy Dũng

Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Thăng Long xin thông báo tới các em học sinh:

  • Lớp Lý (kỹ năng làm đề thi) học vào hồi 16h Thứ 3, khai giảng ngày 5/3.

tuyensinh
Thu nhỏ
Facebook Trung Tâm Thăng Long