Search
23 Tháng một, 2018, 09:29
  • :
  • :

Khai giảng Lớp Lý (kỹ năng làm đề thi) thầy Dũng

Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Thăng Long xin thông báo tới các em học sinh:

  • Lớp Lý (kỹ năng làm đề thi) học vào hồi 16h Thứ 3, khai giảng ngày 5/3.

tuyensinh