Search
24 Tháng ba, 2018, 16:04
  • :
  • :

Khai giảng lớp Toán “nâng cao” thầy Trung Trinh

Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Thăng Long xin thông báo tới các em học sinh

  • Khai giảng lớp Toán nâng cao thầy Trung Trinh
  • Lớp Toán nâng cao “Câu hỏi phụ Hàm số” học vào hồi 14h Thứ 7, khai giảng ngày 16/3 (học tại phòng số 1)