Khai giảng lớp Toán “Nâng cao câu hỏi phụ” thầy Trinh

Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Thăng Long xin thông báo tới các em học sinh

  • Khai giảng lớp Toán “Nâng cao câu hỏi phụ” thầy Trinh
  • Lớp Toán “Nâng cao câu hỏi phụ” học vào 14h Thứ 5 hàng tuần, khai giảng ngày 28/03.
Thu nhỏ
Facebook Trung Tâm Thăng Long