Search
18 Tháng một, 2018, 21:56
  • :
  • :

Khai giảng chuyên đề “Mũ Logarit” khối 12 thầy Trinh

Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Thăng Long thông báo tới các em học sinh

  • Khai giảng chuyên đề “Mũ Logarit” khối 12 thầy Trinh (học trong vòng 7 buổi)
  • Chuyên đề “Mũ Logarit” học vào 20h Thứ 7, khai giảng ngày 6/4.