Search
24 Tháng năm, 2018, 17:22
  • :
  • :

350 chỉ tiêu nguyện vọng 2 vào ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn

Dưới đây là mức điểm trúng tuyển đối với học sinh phổ thông KV 3, mức chênh lệch điểm giữa các khu vực kế tiếp là 0,5, giữa các nhóm đối tượng là 1 điểm.

Ngành đào tạo Mã ngành Điểm trúng tuyển
Khối A Khối C Khối D
Tâm lý học 501 17 19 18
Khoa học quản lý 502 17 20,5 19
Xã hội học 503 17 18 18
Triết học 504 17 18 18
Chính trị học 507 17 18 18
Công tác xã hội 512 18,5 18
Văn học 601 20,5 19,5
Ngôn ngữ học 602 19 18
Lịch sử 603 19,5 18,5
Báo chí 604 18 18
Thông tin – Thư viện 605 17 18 18
Lưu trữ học và Quản trị văn phòng 606 17 18 18
Đông phương học 607 22 19
Quốc tế học 608 17 20,5 18
Du lịch học 609 17 21 19
Hán Nôm 610 18 18
Nhân học 614 17 18 18
Việt Nam học 615 18 18
Sư phạm Ngữ văn 611 21 19
Sư phạm Lịch sử 613 19 19

Thời gian nhận hồ sơ đăng ký NV2 từ 25/8 đến 10/9. Thí sinh có thể nộp hồ sơ qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Phòng Đào tạo của trường.

Ngành đào tạo Mã ngành Xét tuyển (XT) nguyện vọng 2
Khối A Khối C Khối D
Mức điểm Số lượng Mức điểm Số lượng Mức điểm Số lượng
Triết học 504 17 15 18 40 18 15
Chính trị học 507 18 25 18 10
Ngôn ngữ học 602 19 10 18 20
Thông tin – Thư viện 605 17 10 18 40 18 15
Nhân học 614 17 10 18 35 18 20
Việt Nam học 615 18 30 18 15
Sư phạm Lịch sử 613 19 20 19 10Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *