Khai giảng lớp Toán 12 mới (11 lên) thầy Trinh

Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Thăng Long thông báo

  • Khai giảng lớp Toán 12 mới (11 lên) thầy Trinh:
  • Lớp Toán học vào 18h15 Thứ 6, khai giảng ngày 17/05.

hoc-sinh
Thu nhỏ
Facebook Trung Tâm Thăng Long