Search
19 Tháng ba, 2018, 14:37
  • :
  • :

Khai giảng lớp Toán 12 mới (11 lên) thầy Trinh

Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Thăng Long thông báo

  • Khai giảng lớp Toán 12 mới (11 lên) thầy Trinh:
  • Lớp Toán học vào 18h15 Thứ 6, khai giảng ngày 17/05.

hoc-sinh