Search
19 Tháng ba, 2018, 08:58
  • :
  • :

Thông Báo: Sửa đổi ngày khai giảng ca Giải Tích 12 mới (11 lên) thầy Hùng

Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Thăng Long thông báo

  • Do thầy Hùng bận coi thi ngày 27/05 và 02/06 nên ca Giải Tích 12 mới (11 lên) khai giảng vào 9h30 Chủ Nhật ngày 26/05  sẽ lùi lại khai giảng vào 9h30 Chủ Nhật ngày 09/06.