Search
19 Tháng ba, 2018, 02:43
  • :
  • :

Thông báo: Lý 12 (cũ) thầy Cẩn chuyển sang các phần mới

Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Thăng long thông báo

  • Thông báo: Lý 12 (cũ) thầy Cẩn chuyển sang các phần mới:

1. Lý hạt nhân học vào 16h Thứ 2, khai giảng ngày 10/6.

2. Lý sóng điện từ học vào 18h Thứ 3, khai giảng ngày 11/6.

3. Lý sóng cơ học vào 14h Chủ Nhật, khai giảng ngày 9/6.

hoc-sinh