Search
27 Tháng tư, 2018, 06:26
  • :
  • :

Bộ GD&ĐT công bố đáp án các môn cao đẳng

Trưa 16/7, sau khi kết thúc kỳ thi đợt 3, Bộ GD&ĐT công bố đáp án các môn thi cao đẳng năm 2013.

Đề thi Đáp án
Tiếng Anh khối A1, D1 Tiếng Anh khối A1, D1
Toán khối A, A1, B, D Toán khối A, A1, B, D
Vật lý khối A, A1 Vật lý khối A, A1
Hóa học khối A, B Hóa học khối A, B
Sinh học Sinh học
Ngữ văn khối C, D Ngữ văn khối C, D
Lịch sử Lịch sử
Địa lý Địa lý
Tiếng Trung Tiếng Trung
Tiếng Pháp Tiếng Pháp
Tiếng Nga Tiếng Nga