Thông báo: Hôm nay 05/09, Khai giảng (miễn phí) 2 Lớp 12 mới

Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Thăng Long thông báo

  • Khai giảng 2 lớp mới :
  • Hóa thầy Dũng học vào 14h Thứ 5, khai giảng miễn phí 05/09
  • Lý cơ thầy Cẩn học vào 16h Thứ 5, khai giảng miễn phí 05/09

mondia
Thu nhỏ
Facebook Trung Tâm Thăng Long