Search
20 Tháng ba, 2018, 00:32
  • :
  • :

Thông Báo: Ngày 11/09, Khai giảng 2 lớp mới

Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Thăng Long thông báo

  • Khai giảng 2 lớp mới:
  • Hình 10 thầy Trinh học vào 7h30 Thứ 4, khai giảng 11/09
  • Hóa 11 (phần Nitơ) thầy Dũng học vào 18h15 Thứ 4, khai giảng 11/09