Thông Báo: Lịch bán thẻ học tháng 10, 11 khối 11 – 12

Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Thăng Long thông báo

  • Khối 12:
  • Anh học vào 16h (Thứ 2 + Thứ 4) bán vào 15h Thứ 2 ngày 23/09 = 485.000đ (Lưu ý: Buổi đầu chỉ bán cho những em đã có phiếu mua thẻ tháng 10, 11. Những em không có phiếu sẽ mua vào buổi tiếp theo 15h30 Thứ 4 ngày 25/09 và vào đầu giờ học những buổi sau đó.)
  • Anh học vào 18h15 (Thứ 2 + Thứ 4) bán vào 17h Thứ 2 ngày 23/09 = 485.000đ (Lưu ý: Buổi đầu chỉ bán cho những em đã có phiếu mua thẻ tháng 10, 11. Những em không có phiếu sẽ mua vào buổi tiếp theo 17h30 Thứ 4 ngày 25/09 và vào đầu giờ học những buổi sau đó.)
  • Anh học vào 18h15 (Thứ 3 + Thứ 6) bán vào 17h Thứ 3 ngày 24/09 = 545.000đ (Lưu ý: Buổi đầu chỉ bán cho những em đã có phiếu mua thẻ tháng 10, 11. Những em không có phiếu sẽ mua vào buổi tiếp theo 17h30 Thứ 6 ngày 27/09 và vào đầu giờ học những buổi sau đó.)
  • Đại học vào 14h Thứ 2 thầy Trinh bán vào 13h30 Thứ 2 ngày 30/09 = 235.000đ
  • Giải Tích học vào 14h Thứ 3 thầy Trinh bán vào 13h30 Thứ 3 ngày 24/09 = 265.000đ

 

  • Khối 11:
  • Đại học vào 18h30 Thứ 3 thầy Trinh bán vào 17h30 Thứ 3 ngày 24/09 = 265.000đ
  • Hình học vào 18h Chủ Nhật thầy Nguyên bán vào 17h30 Chủ Nhật ngày 29/09 = 235.000đ

tongon
Thu nhỏ
Facebook Trung Tâm Thăng Long