Khai giảng: Lớp Lý (điện một chiều) khối 11 thầy Cẩn

Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Thăng Long thông báo

  • Khai giảng: Lớp Lý (điện một chiều) khối 11 thầy Cẩn:
  • Học vào 14h Chủ Nhật, khai giảng ngày 22/09 thầy Cẩn
Thu nhỏ
Facebook Trung Tâm Thăng Long