Thông Báo: Lịch bán thẻ môn Lý 12 thầy Dũng tháng 10, 11

Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Thăng Long thông báo

  • Lịch bán thẻ môn Lý 12 thầy Dũng tháng 10, 11:
  • Ca Lý 16h Chủ nhật = 235.000, bán vào 15h30 Chủ Nhật ngày 29/09
  • Ca Lý 18h Chủ nhật = 235.000, bán vào 17h30 Chủ Nhật ngày 29/09
ios software download

hienke

zp8497586rqThu nhỏ
Facebook Trung Tâm Thăng Long