Search
23 Tháng một, 2018, 16:16
  • :
  • :

Thông Báo: Khai giảng chuyên đề toán “Dãy số” khối 11 thầy Hùng

Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Thăng Long thông báo

  • Khai giảng chuyên đề toán “Dãy số” khối 11 thầy Hùng
  • Học vào 7h30 Chủ Nhật, khai giảng ngày 24/11

uutien