Search
23 Tháng bảy, 2018, 00:06
  • :
  • :

4.500 chỉ tiêu vào ĐH Bình Dương, Công nghiệp Việt Trì năm 2011

Điểm trúng tuyển của ĐH Công nghiệp Việt Trì và Bình Dương đều cùng ở mức bằng sàn của Bộ. Hai trường này hiện còn hơn 4.500 chỉ tiêu NV2.

ĐH Công nghiệp Việt Trì lấy điểm trúng tuyển khối A, D1 là 13 và khối B là 14. Mức điểm trên áp dụng cho tất cả ngành đào tạo, và với học sinh phổ thông KV3, mỗi khu vực kế tiếp giảm 0,5 điểm và mỗi diện ưu tiên giảm 1 điểm.

Ngoài ra, trường cũng xét tuyển 650 chỉ tiêu NV2 hệ đại học, và 1.500 chỉ tiêu NV2 hệ cao đẳng. Thí sinh đã dự thi đại học, cao đẳng học theo đề thi chung có tổng điểm đạt từ điểm sàn đại học trở lên có thể nộp hồ sơ xét tuyển.

Ảnh: Tiến Dũng.
Thí sinh dự thi đại học tại Hà Nội. Ảnh minh họa: Tiến Dũng.

ĐH Bình Dương vừa thông báo điểm trúng tuyển NV1 và điều kiện xét NV2. Năm nay, trường có 2.400 chỉ tiêu, trong đó hệ đại học là 1.800 và cao đẳng là 600.

STT Hệ Khối Điểm NV1 Điểm NV2
1 Đại học A, D1 13 13
2 Đại học B, C 14 14
3 Đại học V, T 16 16
4 Cao đẳng A, D1 10 10
5 Cao đẳng B 11 11
6 Cao đẳng V 13 13

Lưu ý: Khối V, T nhân hệ số 2 môn năng khiếu (các khối khác không nhân hệ số). Thí sinh không có môn bị điểm liệt (điểm 0).
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *