Thông Báo: Khai giảng các lớp 12 Mới (Thứ 2 ngày 10/02)

Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Thăng Long thông báo

  • Khai giảng các lớp 12 Mới (Thứ 2 ngày 10/02)
  • TỔ HỢP – PHƯƠNG TRÌNH – HỆ PHƯƠNG TRÌNH học vào 14h Thứ 2, khai giảng 10/02 thầy Trinh
  • PHƯƠNG TRÌNH – HỆ PHƯƠNG TRÌNH học vào 14h Thứ 2, khai giảng 10/02 thầy Hùng
  • TÍCH PHÂN – SỐ PHỨC học vào 16h Thứ 2, khai giảng 10/02 thầy Hùng
  • LÝ (điện) học vào 16h Thứ 2, khai giảng miễn phí 10/02 thầy Dũng

hoc-sinh
Thu nhỏ
Facebook Trung Tâm Thăng Long