Thông Báo: Khai Giảng các lớp Mới (Thứ 3 ngày 11/02)

Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Thăng Long thông báo

  • Khối 12:
  • HÌNH (Giải Tích Phẳng) học vào 14h Thứ 3, khai giảng 11/02 thầy Nguyên
  • HÓA (Vô Cơ) học vào 14h Thứ 3, khai giảng (Miễn phí) 11/02 thầy Ngọc Dũng
  • LÝ CƠ học vào 16h Thứ 3, khai giảng (Miễn phí) 11/02 thầy Cẩn
  • LƯỢNG GÍAC học vào 16h Thứ 3, khai giảng 11/02 thầy Hùng
  • ỨNG DỤNG TÍCH PHÂN học vào 14h Thứ 3, khai giảng 11/02 thầy Trinh
  • Khối 11:
  • GIỚI HẠN HÀM SỐ  học vào 18h30 Thứ 3, khai giảng 11/02 thầy Trinh
  • LÝ (Quang Hình) học vào 18h30 Thứ 3, khai giảng 11/02 thầy Cẩn

hienke
Thu nhỏ
Facebook Trung Tâm Thăng Long