Thông Báo: Khai giảng các lớp 12 Mới

Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Thăng Long thông báo

  • Khai giảng các lớp 12 Mới
  • PHƯƠNG TRÌNH – HỆ PHƯƠNG TRÌNH học vào 14h Thứ 2, khai giảng 17/03 hoặc 14h Thứ 7, khai giảng 08/03 thầy Trinh
  • 2 lớp LÝ TỔNG ÔNG thầy Trung Dũng:
  • Lớp 1: Học tuần 2 ca vào 14h + 16h Thứ 4, khai giảng 26/03
  • Lớp 2: Học tuần 2 ca vào 16h + 18h Chủ Nhật, khai giảng 23/03

tuyenthang1
Thu nhỏ
Facebook Trung Tâm Thăng Long