Thông Báo: Khai giảng lớp Lý (sóng cơ) 12 Mới thầy Trung Dũng

Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Thăng Long thông báo

  • Lý (sóng cơ) 12 Mới học vào 19h45 Thứ 5, khai giảng ngày 12/06 thầy Trung Dũng

1_IYOO.jpg
Thu nhỏ
Facebook Trung Tâm Thăng Long