Khai giảng lớp LÝ (sóng ánh sáng) học vào 14h Thứ 5 ngày 27/11 thầy Cẩn

Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Thăng Long thông báo

  • Khai giảng lớp LÝ (sóng ánh sáng) học vào 14h Thứ 5 ngày 27/11 thầy Cẩn

thidaihoc5_1 (1)
Thu nhỏ
Facebook Trung Tâm Thăng Long