Khai giảng các Chuyên đề mới “học kỳ II” học vào hôm nay Thứ 3 ngày 03/03

Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Thăng Long thông báo

  • Khai giảng các Chuyên đề mới “học kỳ II” học vào hôm nay Thứ 3 ngày 03/03
  • HÌNH (không giang) học vào 14h Thứ 3, khai giảng 03/03 thầy Nguyên
  • ĐẠI SỐ TỔ HỢP học vào 16h Thứ 3, khai giảng 03/03 thầy Hùng

tot-nghiep-8c0ec
Thu nhỏ
Facebook Trung Tâm Thăng Long