Khai giảng (miễn phí) lớp LÝ CƠ 12 Mới (11 lên) thầy Cẩn

Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Thăng Long thông báo

  • Khai giảng (miễn phí) lớp LÝ CƠ 12 Mới (11 lên) thầy Cẩn
  • LÝ (cơ) học vào 7h30 Chủ nhật, khai giảng (miễn phí) 08/03 thầy Cẩn

hs
Thu nhỏ
Facebook Trung Tâm Thăng Long