Khai giảng lớp Toán “Câu hỏi phụ Hàm Số” (phần nâng cao) thầy Trinh

Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Thăng Long thông báo

  • Khai giảng lớp Toán “Câu hỏi phụ Hàm Số” (phần nâng cao) thầy Trinh
  • Câu hỏi phụ Hàm Số (phần nâng cao) học vào 14h Thứ 2, khai giảng 09/03 thầy Trinh

9_VQGV
Thu nhỏ
Facebook Trung Tâm Thăng Long