Khai giảng lớp LÝ “tổng ôn từ Đề 12 đến Đề 18″ thầy Cẩn

Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Thăng Long thông báo

  • Khai giảng lớp LÝ “tổng ôn từ Đề 12 đến Đề 18″ thầy Cẩn
  • LÝ “tổng ôn từ Đề 12 đến Đề 18″ học vào 16h Thứ 5, khai giảng 19/03 thầy Cẩn

images830408_thi
Thu nhỏ
Facebook Trung Tâm Thăng Long