Khai giảng lớp Hóa 11 chuyên đề “Ancol” thầy Ngọc Dũng

Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Thăng Long thông báo

  • Khai giảng lớp Hóa 11 chuyên đề “Ancol” thầy Ngọc Dũng
  • HÓA “ancol” học vào 18h15 Thứ 4, khai giảng 01/04 thầy Ngọc Dũng

hs
Thu nhỏ
Facebook Trung Tâm Thăng Long