Khai giảng các lớp 11, 12 Mới học vào Thứ 4 ngày 01/07

Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Thăng Long thông báo

  • Khai giảng các lớp 11, 12 Mới học vào Thứ 4 ngày 01/07
  • Khối 12:
  • ANH (nâng cao) học vào 16h (Thứ 2 + Thứ 4) khai giảng 01/07 cô Chi Mai
  • ANH học vào 18h15 (Thứ 2 + Thứ 4) khai giảng 01/07 cô Chi Mai
  • VĂN học vào 16h (Thứ 2 + Thứ 4) khai giảng 01/07 thầy Thanh
  • VĂN học vào 18h (Thứ 2 + Thứ 4) khai giảng 01/07 thầy Thanh
  • LÝ (sóng cơ) học vào 16h Thứ 4 khai giảng 01/07 thầy Trung Dũng
  • Khối 11:
  • LƯỢNG GIÁC học vào 7h30 Thứ 4, khai giảng (miễn phí) 01/07 thầy Trinh

7_DFVU.jpg
Thu nhỏ
Facebook Trung Tâm Thăng Long