Khai giảng chuyên đề 12 Mới “Nguyên Hàm – Tích Phân” thầy Hùng

Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Thăng Long thông báo

  • Khai giảng chuyên đề 12 Mới:
  • Nguyên Hàm – Tích Phân học vào 7h45 Chủ nhật, khai giảng 01/11 thầy Hùng

1_AFXN
Thu nhỏ
Facebook Trung Tâm Thăng Long