Khai giảng lớp HÓA (hữu cơ) 11 thầy Ngọc Dũng

Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Thăng Long thông báo

  • Khai giảng lớp HÓA (hữu cơ) 11 thầy Ngọc Dũng
  • Học vào 19h45 (Thứ 2 + Thứ 4), khai giảng 25/11

tuyen-sinh-lop-10
Thu nhỏ
Facebook Trung Tâm Thăng Long