Khai giảng lớp Toán trắc nghiệm Ôn thi Đại học Quốc gia thầy Trinh

Trung tâm Bồi dưỡng Văn hóa Thăng Long thông báo

  • Khai giảng lớp Toán trắc nghiệm Ôn thi Đại học Quốc gia thầy Trinh
  • Học vào 20h Thứ 7, khai giảng 12/12

14DHQGHN2_640x473
Thu nhỏ
Facebook Trung Tâm Thăng Long